پنل

گذاشتن به اشتراک

پنل ترمو از 99,4 درصد چوب و 0,6 درصد چسب تشکیل شده است. پنل ها سه لایه چوب به هم چسبیده اند که لایه های بیرونی ترمو شده و لایه وسطی چوب خشک شده غیر ترمو می باشد. از آنجایی که چسب استفاده شده در مقابل آب و اشعه ماورای بنفش مقاوم می باشد، این محصول می تواند به راحتی در نمای بیرونی ساختمان ها نیر مورد استفاده قرار گیرد

علاوه بر عایق صوتی، پنل های چوبی ترمو از نظر عابق حرارتی نیز عالی می باشند که این امر در فصول تابستان و زمستان علاوه بر حفظ مطبوعیت هوای ساختمان، صرفه جویی در مصرف انرژی را هموار می سازد. این شرکت افتخار دارد که بزرگترین پنل های چوبی با ابعاد 5*2 متر را تولید می نماید

(mm) طول (mm) عرض (mm) ضخامتگونه چوب
۲۵۰۰
-
۵۰۰۰
۱۰۰۰
-
۲۰۰۰
۱۹
۲۵
۴۰
کاج
۲۰۰۰
-
۴۰۰۰
۱۰۰۰
-
۲۰۰۰
۲۱
۲۵
۴۰
ون یا زبان گنجشک
۲۰۰۰
-
۴۰۰۰
۱۰۰۰
-
۲۰۰۰
۲۱
۲۵
۴۰
ایروکو یا تیک آفریقایی