کفپوش فضای باز دکینگ

گذاشتن به اشتراک

کفپوش فضای باز دکینگ – نواوود ایران

کفپوش دکینگ جهت فضای باز ساختمان
چوب ترمو ترمووود ترموود ۱۰۰ درصد طبیعی بسیار مقاوم در برابر انواع شرایط مختلف آب و هوایی جهت استفاده در کف حیاط باغ کنار دور استخر تراس بالکن ضد آب زیر دوش
Brand: نواوود
Manufacturer: novawood
Model: دکینگ ترمووود
Product ID: novawood-decking

چوب برای استفاده به عنوان کفپوش فضای باز دکینگ کنار استخر در انواع گونه های چوبی کاج، نوئل، کاج سیاه، ون و ایروکو تهیه شده است. پوششی از واکس، لاک الکل، رنگ یاروغن برای محافظت در مقابل اشعه ماورای بنفش خورشید توصیه می گردد.

 

پروفیل (mm) طول (mm) عرض (mm) ضخامتگونه چوب
Clean, Clean-Clips, Groove-Clips۸۰۰
-
۴۰۰۰
۹۰
۱۴۰
۲۶کاج
Clean, Clean-Clips, Groove-Clips۷۰۰
-
۳۰۰۰
۹۰
۱۱۵
۱۳۰
۲۱
۲۵
ون یا زبان گنجشک
Clean, Clean-Clips, Groove-Clips۶۰۰
-
۳۰۰۰
۹۰
۱۱۵
۱۳۰
۲۱
۲۵
بلوط
Clean, Clean-Clips, Groove-Clips۶۰۰
-
۳۰۰۰
۹۰۱۹ایروکو یا تیک آفریقایی

چوب کفپوش فضای باز دکینگ ون یا زبان گنجشک 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips 

کفپوش فضای باز دکینگ - نواوود ایران 

چوب کفپوش فضای باز دکینگ ون یا زبان گنجشک 21*90 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

کفپوش فضای باز دکینگ - نواوود ایران 

چوب کفپوش فضای باز دکینگ کاج 26*90 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

کفپوش فضای باز دکینگ - نواوود ایران 

چوب کفپوش فضای باز دکینگ کاج 26*90 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

کفپوش فضای باز دکینگ - نواوود ایران

چوب کفپوش فضای باز دکینگ کاج 26*90 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

کفپوش فضای باز دکینگ - نواوود ایران  

چوب کفپوش فضای باز دکینگ ون یا زبان گنجشک 21*130 میلیمتر ترمو D پروفیل Groove-Clips

کفپوش فضای باز دکینگ - نواوود ایران 

چوب کفپوش فضای باز دکینگ ون یا زبان گنجشک 21*130 میلیمتر ترمو D پروفیل Groove-Clips

کفپوش فضای باز دکینگ - نواوود ایران  

چوب کفپوش فضای باز دکینگ ون یا زبان گنجشک 21*130 میلیمتر ترمو D پروفیل Groove-Clips

کفپوش فضای باز دکینگ - نواوود ایران  

چوب کفپوش فضای باز دکینگ ون یا زبان گنجشک 26*130 میلیمتر ترمو D پروفیل Groove

کفپوش فضای باز دکینگ - نواوود ایران  

چوب کفپوش فضای باز دکینگ ون یا زبان گنجشک 26*130 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean

کفپوش فضای باز دکینگ - نواوود ایران 

چوب کفپوش فضای باز دکینگ ون یا زبان گنجشک 26*92 میلیمتر ترمو S پروفیل Clean-Clips

کفپوش فضای باز دکینگ - نواوود ایران  

چوب کفپوش فضای باز دکینگ ایروکو یا تیک آفریقایی 19*92 میلیمتر ترمو S پروفیل Groove-Clips

کفپوش فضای باز دکینگ - نواوود ایران 

چوب کفپوش فضای باز دکینگ کاج 26*140 میلیمتر ترمو D پروفیلClean

کفپوش فضای باز دکینگ - نواوود ایران  

چوب کفپوش فضای باز دکینگ کاج 26*117 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean

کفپوش فضای باز دکینگ - نواوود ایران 

چوب کفپوش فضای باز دکینگ کاج 26*92 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean

کفپوش فضای باز دکینگ - نواوود ایران  

چوب کفپوش فضای باز دکینگ کاج 26*92 میلیمتر ترمو D پروفیل Groove-Clips

کفپوش فضای باز دکینگ - نواوود ایران