نما چوب

گذاشتن به اشتراک

نما چوب – نواوود ایران

نما چوب
ترمووود ترموود چوب ترمو ۱۰۰ درصد طبیعی مقاوم در برابر انواع شرایط آب وهوایی جهت استفاده در نمای خارجی کفپوش دکینگ یا پارکت سایبان آلاچیق گلدان و نیمکت
Brand: نواوود
Manufacturer: novawood
Model: ترمووود
Product ID: novawood cladding

پروفیل های ترمو نما چوب برای استفاده در نمای چوبی بیرونی ساختمان در انواع گونه های چوب کاج، نوئل، ون و ایروکو عرضه می شوند. پوششی از واکس با پایه آبی، لاک الکل، رنگ یا روغن برای محافظت در مقابل اشعه ماورای بنفش خورشید توصیه می گردد که این امر عدم نیاز به نگهداری را برای مدت طولانی تضمین می  نماید. جدول زیر انواع چوب نما را نشان می دهد

پروفیل(mm) طول(mm) عرض(mm) ضخامتگونه چوب
Clean, Clean-Clips, Beta۸۰۰
-
۵۰۰۰
۱۱۵۲۱کاج
Clean, Rombus۸۰۰
-
۵۰۰۰
۴۳
۶۶
۹۰
۱۳۵
۴۲کاج لوور
Clean, Clean-Clips, Beta۱۰۰۰
-
۵۰۰۰
۱۱۵۲۱کاج بدون گره
Clean, Clean-Clips, Beta۷۰۰
-
۴۰۰۰
۹۰
۱۱۵
۱۳۰
۲۱ون یا زبان گنجشک
Clean, Clean-Clips, Beta۶۰۰
-
۳۰۰۰
۹۰
۱۱۵
۱۳۰
۲۱بلوط
Clean, Clean-Clips, Beta۶۰۰
-
۳۰۰۰
۹۰۱۹ایروکو یا تیک آفریقایی

نما چوب ون یا زبان گنجشک 21*90 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips 

نما چوب - نواوود ایران 

نما چوب ون یا زبان گنجشک 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

 نما چوب - نواوود ایران 

نما چوب کاج 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

نما چوب - نواوود ایران 

نما چوب کاج 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

نما چوب - نواوود ایران 

چوب کاج 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

نما چوب - نواوود ایران

نما چوب کاج 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean-Clips

نما چوب - نواوود ایران 

نما چوب ایروکو یا تیک آفریفایی 19*90 میلیمتر ترمو S پروفیل Clean-Clips

نما چوب - نواوود ایران

نما چوب ایروکو یا تیک آفریفایی 19*90 میلیمتر ترمو S پروفیل Clean-Clips

نما چوب - نواوود ایران

نما چوب ایروکو یا تیک آفریفایی 19*90 میلیمتر ترمو S پروفیل Clean-Clips

نما چوب - نواوود ایران

نما چوب ایروکو یا تیک آفریفایی 19*90 میلیمتر ترمو S پروفیل Clean-Clips

نما چوب - نواوود ایران

نما چوب کاج 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

نما چوب - نواوود ایران

نما چوب کاج 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

نما چوب - نواوود ایران 

نما چوب کاج 21*115 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

نما چوب - نواوود ایران 

نما چوب ون یا زبان گنجشک 21*130 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

نما چوب - نواوود ایران 

چوب ون یا زبان گنجشک 21*130 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

نما چوب - نواوود ایران

نما چوب ون یا زبان گنجشک 21*130 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

نما چوب - نواوود ایران 

نما چوب کاج 19*117 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean

نما چوب - نواوود ایران 

نما چوب کاج 19*117 میلیمتر ترمو D پروفیل Nova

 نما چوب - نواوود ایران 

نما چوب کاج 19*117 میلیمتر ترمو D پروفیل Beta

نما چوب - نواوود ایران 

نما چوب کاج 19*92 میلیمتر ترمو D پروفیل Clean

نما چوب - نواوود ایران 

نما چوب کاج 26*140 میلیمتر ترمو D پروفیل Rombus-TMT

نما چوب - نواوود ایران 

نما چوب ون یا زبان گنجشک 26*140 میلیمتر ترمو D پروفیل NOVA

نما چوب - نواوود ایران 

چوب ایروکو یا تیک آفریفایی 19*92 میلیمتر ترمو S پروفیل Clean

نما چوب - نواوود ایران