مبلمان فضای سبز

گذاشتن به اشتراک

مبلمان فضای سبز – نواوود ایران

انواع مبلمان فضای سبز، نیمکت، حصار ، آلاچیق، پله، آب نما، گلدان و پل ساخته شده از چوب های ترمو در گونه های چوبی متنوع، تزیین کننده فضای سبز شما در حیاط، باغ یا حتی روی بام شما خواهند بود. به انضمام محصولات آماده، امکان ساخت محصولات خاص بر اساس طراحی در مجموعه نواوود وجود دارد.

مبلمان فضای سبز - نواوود ایرانمبلمان فضای سبز - نواوود ایرانمبلمان فضای سبز - نواوود ایرانمبلمان فضای سبز - نواوود ایران

 

 

 

 

محصولات ما علاوه بر زیبایی محیط، آرامش خیال از بابت نگهداری محصولات را به محیط زندگی شما هدیه می نمایند.

مبلمان فضای سبز، باغ یا تراس و ساخت انواع تزیینات چوبی مقاوم در باران و آفتاب از چوب ترمووود کاج، ون و ایروکو

مبلمان فضای سبز - نواوود ایران

 

گلدان فضای سبز، باغ یا تراس و ساخت انواع تزیینات چوبی مقاوم در باران و آفتاب از چوب ترمووود کاج، ون و ایروکو

مبلمان فضای سبز - نواوود ایران

 

میز و صندلی فضای سبز، باغ یا تراس و ساخت انواع تزیینات چوبی مقاوم در باران و آفتاب از چوب ترمووود کاج، ون و ایروکو

مبلمان فضای سبز - نواوود ایران

 

نشیمن فضای سبز، باغ یا تراس و ساخت انواع تزیینات چوبی مقاوم در باران و آفتاب از چوب ترمووود کاج، ون و ایروکو

مبلمان فضای سبز - نواوود ایران

 

تزیینات فضای سبز، باغ یا تراس و ساخت انواع تزیینات چوبی مقاوم در باران و آفتاب از چوب ترمووود کاج، ون و ایروکو

مبلمان فضای سبز - نواوود ایران

 

آلاچیق فضای سبز، باغ یا تراس و ساخت انواع تزیینات چوبی مقاوم در باران و آفتاب از چوب ترمووود کاج، ون و ایروکو

مبلمان فضای سبز - نواوود ایران

 

مبلمان فضای سبز، باغ یا تراس و ساخت انواع تزیینات چوبی مقاوم در باران و آفتاب از چوب ترمووود کاج، ون و ایروکو

مبلمان فضای سبز - نواوود ایران

 

گلدان فضای سبز، باغ یا تراس و ساخت انواع تزیینات چوبی مقاوم در باران و آفتاب از چوب ترمووود کاج، ون و ایروکو

مبلمان فضای سبز - نواوود ایران

گلدان چوبی مبلمان باغی مبلمان تراس مبلمان شهری چوبی مبلمان فضای باز نیمکت چوبی