سایبان پرگولا چوبی

گذاشتن به اشتراک

سایبان پرگولا چوبی – نواوود ایران

انواع پرگولا یا سایبان پرگولا چوبی جهت تنظیم میزان نور داخل ساختمان و یا آلاچیق در اندازه های مختلف ارایه می شود.

پوششی از واکس با پایه آبی، لاک الکل، رنگ یا روغن برای محافظت در مقابل اشعه ماورای بنفش خورشید توصیه می گردد که این امر عدم نیاز به نگهداری را برای مدت طولانی تضمین می  نماید. جدول زیر انواع پروفیل مورد استفاده را نشان می دهد:

 

پروفیل (mm) طول (mm) عرض (mm) ضخامت گونه چوب
Clean
Rombus
۸۰۰
-
۵۰۰۰
۴۲
۶۶
۹۰
۱۳۵
۴۲کاج

 

 سایبان پرگولا چوبی کاج ۴۲*۴۳ میلیمتر پروفیل Clean

سایبان پرگولا چوبی - نواوود ایران

 

 سایبان پرگولا چوبی کاج ۴۲*۴۳ میلیمتر پروفیل Clean

سایبان پرگولا چوبی - نواوود ایران

 

 سایبان پرگولا چوبی کاج ۴۲*۴۳ میلیمتر پروفیل Clean

سایبان پرگولا چوبی - نواوود ایران

 

 سایبان پرگولا چوبی کاج ۴۲*۴۳ میلیمتر پروفیل Rombus

سایبان پرگولا چوبی - نواوود ایران

 

 سایبان پرگولا چوبی کاج ۴۲*۶۶ میلیمتر پروفیل Clean

سایبان پرگولا چوبی - نواوود ایران

 

 سایبان پرگولا چوبی کاج ۴۲*۶۶ میلیمتر پروفیل Clean

سایبان پرگولا چوبی - نواوود ایران

 

 سایبان پرگولا چوبی کاج ۴۲*۶۶ میلیمتر پروفیل Clean

سایبان پرگولا چوبی - نواوود ایران

 

 سایبان پرگولا چوبی کاج ۴۲*۶۶ میلیمتر پروفیل Rombus

سایبان پرگولا چوبی - نواوود ایران

 

 سایبان پرگولا چوبی کاج ۴۲*۶۶ میلیمتر پروفیل Rombus

سایبان پرگولا چوبی - نواوود ایران

 

 سایبان پرگولا چوبی کاج ۴۲*۹۰ میلیمتر پروفیل Clean

سایبان پرگولا چوبی - نواوود ایران

 

 سایبان پرگولا چوبی کاج ۴۲*۱۳۵ میلیمتر پروفیل Clean

سایبان پرگولا چوبی - نواوود ایران

 

 سایبان پرگولا چوبی کاج ۴۲*۱۳۵ میلیمتر پروفیل Clean

سایبان پرگولا چوبی - نواوود ایران