دستورالعمل نصب

گذاشتن به اشتراک

دستورالعمل نصب – نواوود ایران

دستورالعمل نصب - نواوود ایراندستورالعمل نصب - نواوود ایران

 

 

 

 

 

 

نکات کلی زیرسازی چوبی

۱) به منظور بالا بردن کیفیت نصب و همچنین سرعت انجام کار، شروع عملیات نصب می بایست به عنوان یکی از آخرین کارهای ساختمانی انجام شود،

۲)‌ قبل از شروع هر عملیات زیرسازی مطمئن شوید که سطح زیرین کار در هر دو جهت عمودی بالا به پایین و عرضی چپ به راست تراز باشند،

۳) سطح زیرسازی باید به نحوی بر روی سطح زیرین نصب گردد که توان تحمل حداقل ۱۰ کیلوگرم بار بر متر مربع در چوب های سوزنی برگ و حدود ۲۰ کیلوگرم در متر مربع برای چوب های پهن برگ را داشته باشد،

۴) ضخامت مورد نیاز سیمان به عنوان یک سطح تراز پشت زیرسازی چوبی ترمو حداقل ۳ سانتیمتر باشد،

۵) زیرسازی آهنی می بایست تا حد ممکن سبک اجرا شود. بهتر است از اتصال بدنه های غیر مرتبط به هم پرهیز شود. همچنین برای تمامی برگشت های بالای۲۰ سانتیمتر آهن کشی لازم است،

۶) وسط تا وسط آهنکشی قوطی ۴۰x۴۰ میلیمتر سطح زیرین زیرسازی می بایست ۵۰ سانتیمتر باشد،

۷) فاصله وسط تا وسط چوبهای زیرسازی در نما باید ۶۰ سانتیمتر و در کفپوش بیرونی یا دکینگ ۵۰ سانتیمتر باشد،

۸) فواصل مهار پیچ های چوب زیرسازی ترمو بر سطح زیرین از یکدیگر ۵۰ سانتیمتر باشد،

۹) فواصل پیچ های چوب زیرسازی ترمو از کله چوب تا وسط اولین پیچ بین ۴ تا ۶ سانتیمتر باشد،

۱۰) پیچ برای نصب زیرسازی چوبی ترمو به سیمان، باید از جنس گالوانیزه یا استیل بهمراه رول پلاک با طول حداقل ۶ سانتیمتر و با گام چوب باشد،

۱۱) پیچ برای نصب زیرسازی چوبی به آهن، باید از جنس گالوانیزه یا استیل با طول حداقل ۶ سانتیمتر باشد،

۱۲) رنگ برای زیرسازی چوب ترمو لازم نیست. هرچند که زیرسازی چوبی غیر ترمو توصیه نمی شود ولی در صورت استفاده برای دوام بیشتر رنگ شود،

۱۳) قبل از نصب هر گونه پیچ حتما محل مورد نظر را با مته و دریل سوراخ نمایید. به عبارت دیگر پیچ را مستقیما برای ایجاد سوراخ استفاده نکنید،

۱۴) در موارد معدودی که لازم است سطح با زیرسازی چوبی تراز شود حتما از قطعات ضد آب مانند چوب ترمو استفاده کنید. به هیچ وجه از قطعات فیبری یا کاغذ و مقوا استفاده نکنید.

 

 

دستورالعمل نصب - نواوود ایران

دستورالعمل نصب - نواوود ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

نکات کلی نصب نما یا دکینگ

۱) قبل از نصب چوب نما حتما از تراز بودن زیرسازی اطمینان حاصل نمایید،

۲) چوب ها را قبل از شروع عملیات نصب مطابق با نقشه ها برش داده و عملیات رنگ کاری مطابق با دستور العمل مربوطه بر روی تمامی وجوه چوب اعمال گردد،

۳) پیچ نمودن چوب ترمو مستقیم بر روی فلز به هیچ عنوان توصیه نمی گردد. تنها در مواردی که استفاده از چوب زیرسازی موجب برهم زدن نمای ساختمان می شود مثلا نرده های جلوی تراس ها، می توان با استفاده از نبشی U شکل یا L شکل مخصوص که فضای مورد نیاز چوب را برای متورم شدن و جابجایی فراهم می کند چوب را مستقیما روی فلز نصب کرد. قطعات می بایست از جنس استیل یا آلومینیوم گالوانیزه مرغوب بوده و حداقل از تمامی سطوح چوب به اندازه ۱ تا ۲ میلیمتر فاصله داشته باشد. برای مهار چوب در نبشی حتما از پیچ و مهره استیل یا گالوانیزه استفاده گردد. این مورد در رابطه با نمای لوور هم صادق است،قبل از نصب هر گونه پیچ حتما محل مورد نظر را با مته و دریل سوراخ نمایید. به عبارت دیگر پیچ را مستقیما برای ایجاد سوراخ استفاده نکنید،

۴) فواصل پیچ های نصب چوب نما به زیرسازی چوبی ترمو، وسط تا وسط، حدود ۶۰ سانتیمتر باشد. این فاصله در مورد چوب های دکینگ حدود ۴۰ سانتیمتر باشد،

۵) فواصل پیچ های نصب چوب نما به زیرسازی چوبی از کله چوب تا وسط اولین پیچ بین ۴ تا ۶ سانتیمتر باشد،

۶) فاصله الوارهای نما از یکدیگر در فصول بهار و پاییز حدود ۵ میلیمتر، فصل تابستان ۷ میلیمتر و در فصل زمستان حدود ۳ میلیمتر باشد،

۷) فواصل چوب های نما در نمای لووری یا نرده بانی از یکدیگر به درخواست کارفرما می باشد، ولی باید در نظر گرفت که در این موارد سطح زیرین نما هم پیداست و نیاز به پوشش مرتبط دارد،                 

۸) پیچ برای نصب چوب های نمای الواری یا دکینگ روی زیرسازی چوبی  باید از جنس گالوانیزه یا استیل با طول حداقل ۵ سانتیمتر و با گام چوب باشد،

۹) پیچ برای نصب چوب های نمای لووری روی زیرسازی چوبی باید از جنس گالوانیزه یا استیل با طول حداقل ۷ سانتیمتر و با گام چوب باشد،

۱۰) پیچ از روی نمای لوور تنها برای چوب های با ضخامت کمتر از ۵ سانتیمتر توصیه می گردد. برای ضخامت بیشتر می بایست از نبشی مخصوص استفاده شده و یا از پشت پیچ شوند،              

۱۱) در هر اتصال، نصب ۲ پیچ  به صورت متقارن از چوب نما به چوب زیرسازی توصیه می گردد،

۱۲) چوب در مرحله اول سعی می کند در درازا افزایش طول پیدا کند و اگر نتوانست، در عرض می تابد. لازم است که مطمئن شوید چوب ها، فضای مورد نیاز برای بازی در طول را داشته باشند. به عبارت دیگر در انتهای کار حداقل ۱ سانتیمتر فاصله با دیوار داشته باشند. این موضوع برای درب های پارکینگ که طول چوب کوتاهتری دارند می تواند به ۳ میلیمتر از هر طرف کاهش یابد.

 

دستورالعمل نصب - نواوود ایران       دستورالعمل نصب - نواوود ایران       دستورالعمل نصب - نواوود ایران