ساختمان مسکونی اصفهان شریعتی

گذاشتن به اشتراک
VN:F [1.9.21_1169]
ارزیابی: +14 (از 20 votes)

معمار: فرزاد خوروش Farzad Khorvash
اصفهان، خیابان شریعتی

چوب نما: کاج، ترمو  D  
ابعاد: 19*117
پروفیل: Clean

چوب نما: کاج، ترمو  D  
ابعاد: 140×26
پروفیل: Clean