مجتمع مسکونی دزاشیب

گذاشتن به اشتراک
VN:F [1.9.21_1169]
ارزیابی: 0 (از 2 votes)

مجتمع مسکونی دزاشیب – نواوود ایران

معماری: حسین راحمی نژاد Hosein Raheminejad 

تهران، دزاشیب

چوب: ون و کاج، ترمو  D  
ابعاد: ۲۱*۹۰ و ۴۲*۶۶
پروفیل:  Clean-Clips