ساختمان مسکونی تهران

گذاشتن به اشتراک
VN:F [1.9.21_1169]
ارزیابی: +2 (از 4 votes)

ساختمان مسکونی تهران – نواوود ایران

معماری: رضا کبریایی Reza Kebriayi

تهران

چوب: کاج، ترمو  D  
ابعاد: ۴۲*۴۳ 
پروفیل:  Clean