ساختمان اداری نواوود اصفهان

گذاشتن به اشتراک
VN:F [1.9.21_1169]
ارزیابی: +2 (از 2 votes)

ساختمان اداری نواوود اصفهان

ساختمان اداری نواوود اصفهان

معماری: حسن طرفه Hassan Torfeh

اصفهان

چوب نما کاج و ون/اش/زبان گنجشک ترمو  D  
ابعاد ۲۱*۱۱۵ و ۲۱*۱۱۷ و ۲۱*۵۶
پروفیل: Clean و CleanClips