درخواست نمایندگی

گذاشتن به اشتراک

درخواست نمایندگی – نواوود ایران

فرم درخواست

 درخواست نمایندگی - نواوود ایران

با تشکر از حسن توجه شما به این مجموعه، خواهشمند است جهت بررسی درخواست، فرم زیر را تکمیل نموده به همراه  رزومه کاری و معرفی نامه خود به شرکت ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی (الزامی است)

میزان تحصیلات (الزامی است)

شغل (الزامی است)

مهندس ناظر نصب فروشنده 

سن (الزامی است)

شهر (الزامی است)

آدرس (الزامی است)

شماره تماس (الزامی است)

پست الکترونیکی (الزامی است)

عکس از نمونه کارها، حداکثر ٢ مگا بایت
(jpg, gif, png, pdf, zip, rar, doc, docx, dwg, skp)

برآورد از بازار منطقه، از نظر تعداد و متراژ پروژه های چوبی (الزامی است)

فهرست شرکت های تامین کننده چوب، حاضر در شهر مورد نظر (الزامی است)

ارزیابی خود، از متر مربع توان فروش چوب در سال (الزامی است)

امکانات موجود شامل نمایشگاه، فروشگاه، انبار و دفتر کار (الزامی است)

عکس از امکانات، حداکثر ٢ مگا بایت
(jpg, gif, png, pdf, zip, rar, doc, docx, dwg, skp)

لطفاً کد زیر را وارد کنید (الزامی است)
captcha