مراسم نکوداشت دکتر محمد منصور فلامکی

گذاشتن به اشتراک

مراسم نکوداشت دکتر محمد منصور فلامکی

برگزار کننده: کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران

حامی مالی: نوا وود ایران

مکان: فرهنگسرای نیاوران

تاریخ: شنبه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراسم نکوداشت دکتر محمد منصور فلامکی