مجتمع مسکونی الوندی

گذاشتن به اشتراک
VN:F [1.9.21_1169]
ارزیابی: 0 (از 2 votes)

مجتمع مسکونی الوندی – نواوود ایران

معماری: آرمین اعلایی Armin Alaee

تهران

چوب: کاج، ترمو  D  
ابعاد: ۲۱*۱۱۷ 
پروفیل:  Beta