مجتمع شریعتی

گذاشتن به اشتراک
VN:F [1.9.21_1169]
ارزیابی: +3 (از 3 votes)

مجتمع شریعتی – نواوود ایران

معماری: مهندس نظرنیا Ms. Nazarnia

تهران، خیابان شریعتی

چوب: کاج، ترمو  D  
ابعاد: ۲۱*۱۱۷ 
پروفیل:  Clean