مجتمع آسوده

گذاشتن به اشتراک
VN:F [1.9.21_1169]
ارزیابی: +1 (از 1 vote)

مجتمع آسوده – نواوود ایران

معماری: امیر سلوکی Amir Solooki

کافرما: گروه ساختمانی آسوده Asoodeh Construction Group

مهندس امین الرعایا Mr. Amin Al Roaya 

تهران

چوب: کاج، ترمو  D  
ابعاد: ۲۱*۱۱۷ 
پروفیل:  Clean-Clips