فرآیند ترمووود از نظر مولکولی

گذاشتن به اشتراک

فرآیند ترمووود از نظر مولکولی

فرآیند ترمووود خشک کردن چوب با حرارت همراه با بخار آب و گردش هوا می باشد. مغز چوب در این فرآیند به دمایی بین ۱۸۵ تا ۲۱۲ درجه سانتی گراد رسیده و بسته به نوع گونه چوب، ضخامت و رطوبت اولیه آن معمولا بین ۴۸ تا ۱۴۴ ساعت به طول می انجامد.

فرآیند ترمووود از نظر مولکولی - نواوود ایرانچوب خام از نظر مولکولی دارای پیوند های هیدروکسیل OH است که موجب جذب آب به درون بافت های چوب می گردد.

 

 

 

 

 

با خشک کردن چوب به روش های متداول، مولکول های آب H2O از بافت چوب خارج شده و رطوبت داخل چوب به حدود ۱۰ درصد کاهش می یابد.فرآیند ترمووود از نظر مولکولی - نواوود ایران

 

 

 

 

 

 

در فرآیند ترمو وود، با شوک حرارتی حدود ۲۰۰ درجه سانتیگراد که بر روی چوب های خشک شده صورت می گیرد، پیوند های هیدروکسیلی گسسته شده و از این پس دیگری فاکتوری برای جذب آب به داخل بافت چوب وجود ندارد. با قرار گرفتن آب در مجاورت چوب ترمو وود، به صورت سطحی بر روی چوب نفوذ کرده و به سرعت تبخیر می شود.فرآیند ترمووود از نظر مولکولی - نواوود ایران

 

 

 

 

 

 

فرآیند ترمووود از نظر مولکولی - نواوود ایران

ترمو ترمو وود ترموود ترموود چیست ترمووود ترمووود چیست ترمووود سوئد چوب ترمو چوب ترموود چوب ترمووود شرکت ترمووود شرکت چوب ترمو فنلاند درمیدان ونک فروش چوب ترمووود مزایای ترمووود واردکننده چوب ترمووود