ساختمان کامروا

گذاشتن به اشتراک
VN:F [1.9.21_1169]
ارزیابی: +1 (از 1 vote)

ساختمان کامروا – نواوود ایران

معماری: مهندس توکلیان Mr. Tavakolian 

کارفرما: مهندس کامروا Mr. Kamrava

تهران

چوب: ون، ترمو  D  
ابعاد: ۲۱*۱۱۵ 
پروفیل:  Clean-Clips