ساختمان مسکونی ونک

گذاشتن به اشتراک
VN:F [1.9.21_1169]
ارزیابی: +3 (از 3 votes)

معماری: مانی مهدیان Mani Mehdian

تهران، ونک، آرارات

چوب : ون، ترمو   ۲۱*۱۱۵ و ۲۱*۹۰ میلیمتر و کاج ترمو ۴۲*۶۶ میلیمتر
پروفیل: Clean-Clips و Clean