ساختمان اداری تهران

گذاشتن به اشتراک
VN:F [1.9.21_1169]
ارزیابی: +5 (از 5 votes)

ساختمان اداری تهران – نواوود ایران

معماری: هادی قیصری Hadi Gheysari

تهران

چوب: ون، ترمو  D  
ابعاد: ۲۱*۱۱۵ 
پروفیل:  Clean-Clips